טלפון 24/7:

1.700.700.115

atarei_yetzur

תנאי שימוש

תנאי שימוש אתר קבוצת מקסימה  (להלן: “האתר” ו/או “אתר האינטרנט”)

 

הגדרות
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים כמובן גם לנשים, גברים, רבים, רבות, יחיד, יחידים, יחידות.
תנאי השימוש חלים על השימוש באתר האינטרנט ובכל היישומים, התוכנות והשירותים (להלן: “השירותים”) הזמינים באתר האינטרנט.
המונח “גולש” ו/או “משתמש” משמעותו כל אדם אשר יוצר קשר ו/או מתקשר עם האתר.
מקסימה המרכז להפרדת אויר בע”מ תקרא להלן גם: “החברה” ו/או “הנהלת האתר”
כל הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין בהן בשל לפגוע במשמעות הדברים.
המונח “תוכן” או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או אור-קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, כל תו, סימן, סמל, צלמית (icon).
השימוש באתר על תכניו ועל כל המצוי בו מוצא לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלה.
הגלישה באתר ו/או הרשמתך לקבלת שירותי האתר, יחשבו מצדך להסכמה לתנאים אלה.
השימוש באתר כפוף להצהרות ו/או תנאים נוספים שעשויים להופיע באתר.

 

כללי
הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר אם לא יעמוד בתנאים אלה.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש אשר אינו חוקי ו/או מפר זכויות צדדי ג’ ו/או אחרים.
השימוש באתר הינו אישי ובלעדי של המשתמש ו/או הגולש למטרות אישיות ופרטיות בלבד. השימוש באתר ובתכניו הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת.
אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות האתר כל מידע שיקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני ו/או בלתי חוקי מכל סוג שהוא.
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לכן למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכי המשתמש. השימוש בשירותים ייעשה אפוא באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
החברה רשאית לסרב להעניק לגולש גישה לאתר ולשירותים ו/או לחלקים מהם הניתנים על ידה וללא התראה מוקדמת ולגולש לא תהיה טענה כנגדה.

 

פרטיות
השימוש באתר כרוך בהעברת נתונים ומידע, לרבות פרטים אישיים של המשתמש באמצעות רשת האינטרנט, בין אתר האינטרנט של החברה לבין מחשה המשתמש. הנתונים והמידע המועברים מוגנים על פי חוק הגנת הפרטיות.
החבה תעשה שימוש במידע המוזן לאתר החברה אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.
על ידי שימוש באתר זה הנך מסכים למדיניות הפרטיות של החברה, כפי שתקבע מעת לעת, אם אינך מסכים, הסעד היחיד העומד לרשותך הינו הפסקת השימוש באתר.

 

תכנים
באתר מתפרסם מידע ממקורות שונים הכולל בין היתר: כתבות, מאמרים ותוכן מערכתי של החברה עצמה וכן מידע שנמסר לחברה ממקורות שונים (להלן: “המידע”).
החברה משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו טעויות בתום לב, שיבושים ו/או אי-דיוקים, אפשר גם שהמידע יהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. יתכן אף שבתהליך קליטתו, עיבודו ופרסומו תיפולנה טעויות ככל שברצונך להשתמש במידע זה עלייך לבדוק ולאמת אותו.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה, תרופות ותכשירים איננו מהווה עצה ו/או המלצה רפואית. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה ו/או בתכשיר כלשהם, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם. יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. יש לחדול משימוש במוצרים במקרה של תופעות לוואי בלתי רצויות ולפנות לאיש המקצוע שהמליץ להשתמש בו.
המאמרים, הכתבות, הידיעות והמידע מיועדים כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד. הם אינם מהווים עצה בכלל, ועצה רפואית בפרט. אין לפעול על-יסוד מידע זה, מחובת המשתמש לפנות לאיש מקצוע מתאים – רופא, רוקח, קוסמטיקאית וכיו”ב – לפני נקיטת כל פעולה המסתמכת על מידע באתר.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אין החברה נושאת באחריות לדיוקו, שלמותו או עדכניותו של המידע באתר.

 

נוהל הודעה והסרה
אם הנך סבור כי תכנים שפורסמו באתר הנם תכנים פוגעניים/ מפרי זכות כלשהי, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או כי האתר מכיל קישורים ו/או הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה ללא דיחוי לחברה וציין את הפרטים בגין מהות ההפרה/הפגיעה, הלינק (קישור) לעמוד הרלוונטי ודרכי יצירת קשר עמך. החברה תעשה בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש.

 

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לאתר, לתכניו,לעיצובו, למידע שבו, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, גם לעיצובו, לתוכנה, ליישום, לקוד מחשב, לקובץ גרפי, לטקסט לצילום, לקובץ וידאו, לקובץ קול ו/או לכל רעיון ו/או המצאה ו/או פטנט ו/או פיתוח ו/או שרטוט ו/או מאמר ו/או יצירה ו/או סימן לרבות בשם וסימני המסחר “מקסימה”, בעברית או באנגלית ו/או מותג ו/או מדגם ו/או קניין רוחני אחר מכל סוג שהוא וכל חומר אחר הכלול בו ובתכניו בין רשום ובין שאינו רשום (להלן: “זכויות הקניין הרוחני”) שייכות באופן בלעדי לחברת מקסימה.

אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור ו/או להשכיר כל חלק מהקניין הרוחני בין על ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך ו/או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, צילום ו/או הקלטה ו/או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת, בלא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים שונים- קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמתם בכתב ומראש.
המצטט תוכן מהאתר גם בהסכמה מראש ובכתב, חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בתוכן המוגן כל סילוף ו/או פגימה ו/או כל שינוי אחר, ו/או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן ו/או פגישה בזכויות האתר ובעליו.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

 

קישורים (Links)
באתר זה קיימים קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים (להלן: “אתרי צד ג'”) האתרים והמידע הללו יתכן ואינם מתפרסמים על ידי החברה ו/או על-ידי מי מטעמה.

החברה אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לחברה, אלא אם צוין אחרת, אין בינם לבין החברה כל יחסים משפטיים ו/או מסחריים ואין לחברה כל שליטה ו/או זכות בחומר ובתוכן הנמצא באתרים אלה. החברה לא תשא באחריות לקישורים אלה. יתכן שמידע ותכנים אלה אינם הולמים, ו/או שאתה מתנגד לתוכנם, ו/או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’. אין באפשרות החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. החברה אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליו. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקא, אישור, המלצה ו/או העדפה של החברה לאותם אתרים מקושרים, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצא בהם, למפעילי האתרים ו/או למוצרים המוצגים בהם.
אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק.

אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד כלשהו באתר כפי שהוא (AS IS). בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש -לדוגמה, בסרגל הכתובת (address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר).

 

שינויים באתר והפסקת השירות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר כולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בה, כולל לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה ו/או אחרים לפי החלטתה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל בלא צורך להודיע על כך מראש.. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
יתכן כי מעת לעת עקב תקלות שונות האתר לא יהיה זמין, לא תהא לגולשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לחברה בשל כך.

 

אחריות
התוכן והשירות באתר מוצע כמו שהוא “As Is” החברה לא תשא באחריות להתאמת השירות, התוכן והמידע באתר לצורכי המשתמש.
החברה לא תשא באחריות לטעויות ו/או שגיאות בתוכן המוצג באתר.
המידע והייעוץ באתר אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר אל מול החברה ו/או האתר ו/או בכלל.
החברה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק עקב שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר ו/או הופעלו מהשימוש בו, לרבות יישומי אינטרנט.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש באתר.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.מקסימה, עובדיה ומנהליה, ומי מטעמה של החברה, אינם נושאים באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
האתר יכול שיכלול תכנים מסחריים וכן פרסומות ומודעות מטעמם של מפרסמים שונים ו/או משתמשים, החברה לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר, ולכל תוצאה שתגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם. הפרסום אף אינו מהווה איזו המלצה מטעם החברה על המוצרים ו/או השירותים המוצעים.

 

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד, הוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

סמכות שיפוט והדין החל
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.