טלפון 24/7:

1.700.700.115

maxima_englishbanner

מידע נוסף להורדה

קטלוגים להורדה:

רקע ומידע טכני להורדה:

טיפול בבוצה על-ידי אוזון

טיפול בשפכים בתעשיית הנייר

הקפאת בשר

הקפאת מאפים

טיהור שפכים בענף הנפט

טיפול בשפכים בתעשיית החלב

התייעלות בייצור תעופתי

אווירה אינרטית

שימושים בקרח יבש

טיפול בשפכים בתעשיית הבשר

חומר בטיחותי להורדה:

בטיחות גלילי גז

הגדרות להיתר רעלים

מפתח צבעים לגזים וציוד

מצגות להורדה:

חדשות ועיתוני לקוחות להורדה: