טלפון 24/7:

1.700.700.115

glileigas_banner

מבדקה לגלילי גז

למקסימה שתי מבדקות המשמשות לבדיקת גלילים ע”פ התקן הישראלי (ת”י 712). שתי המבדקות מאושרות ע”י מכון התקנים הישראלי ובודקות אלפי גלילים בשנה תוך הקפדה על בטיחות מרבית ושימוש בציוד מתקדם.

גלילים וסוללות מגיעים למבדקות מקסימה מאחת מהסיבות הבאות:

•  אותר כי תוקף הגליל פג (תוקף גלילים בישראל הינו ל- 5 שנים עבור גלילים ששנת ייצורם לפני 2002, ו- 10 שנים החל מאותה שנה).
•  אותר בגוף הגליל פגם, העשוי לפסול אותו לשימוש (ליקויים כגון שקע במתכת המצביע על מכה, קורוזיה או ריתוך בגוף הגליל, גורמים להחלשת המתכת ולסיכון).
•  פניה מלקוחות לבדיקת גלילים (או סוללות) עבורם, מתוך אותם שיקולים.

ע”פ הכללים הנהוגים בתחום הגזים התעשייתיים המבדקה אינה רשאית להחזיר לשימוש גלילים וסוללות שנמצאו פגומים. במידה וגליל (או סוללה) של לקוח מגיעים למקסימה, ומאותרים כפגומים – מקסימה פוסלת אותם אוטומטית ע”י השחתת הגליל באופן מיידי.

שרות ייחודי – מקסימה מאפשרת ללקוחותיה שירות להסרת ברזים תקולים, אשר אינם מאפשרים לשחרר את לחץ הגז שבתוך הגליל, תוך שימוש במכונה ייעודית לנושא – היחידה בישראל.