טלפון 24/7:

1.700.700.115

maxima_englishbanner

ציוד קריאוגני

טרמוסים ומיכלים נייחים

אחסנת גז במצב צבירה נוזלי מאפשרת אחסנת כמות גדולה יותר של אותו גז וכן שינוע כמות גדולה יותר של אותו גז בנפח הובלה קטן יותר. מקסימה מספקת מיכלי אגירה (מכל הסוגים) בנפח של מס’ ליטרים בודדים אשר משמשים בעיקר לאחסון גזים קריאוגניים (חמצן נוזלי, חנקן נוזלי, ארגון נוזלי ועוד).
השימוש בציוד הקראוגני אופייני כיום בכל המוסדות הרפואיים בארץ, אך גם בתעשייה הביוטכנולוגית והפרמהצבטית.
יתרונות: כושר אחסון גדול בשטח אחסון מינימאלי ללא צורך בבניית יסוד ייעודי.