טלפון 24/7:

1.700.700.115

oxygen

גזים תעשייתים

חמצן

Oxygen, O2 

 בטיחות 

חמצן הוא מקור החיים, אולם בעת העבודה בחמצן נקי יש להיזהר מקירבה לחומרים דליקים ופציצים.
החמצן הוא גז מחמצן ועלול להצית חומרים דליקים וללבות אש קיימת.
עלול לגרום לכויות קור במגע עם העור במצב מעובה. בכל שימוש בגז יש להיצמד להוראות הבטיחות הקפדניות
לטיפול ואחסון בחומר.

 

נתונים כימיים ופיסיקליים 

תכונות פיסיקליות
• צפיפות גז (ק”ג/מ”ק) 1.354
• צפיפות נוזל (ק”ג/ליטר) 1.141
• מ”ק גז לליטר נוזל 0.854
• משקל מולקולרי(גר’/מול’) 31.999
• טמפ’ ניזול 183°C-

תכונות מיוחדות
• חסר ריח וצבע (במצב נוזלי בצבע כחול בהיר)
• מדליק בקלות חומרים אורגניים

 

שימושים

חמצן משמש ל:
• גז נשימה (בבתי חולים, בבית, במקומות עבודה, במטוסים)
• לשיפור בעירה בתעשית המתכת, הזכוכית ועוד
• לצמצום צריכת דלקים
• ניצול דלקים תחליפיים (פסולות)
• לטיפול ביולוגי בשפכים מימיים
• לתגובות חמצון בתעשיה התהליכית

 

מפרטים

מפרטי חמצן נוזלי

מפרטי חמצן דחוס

הובלה, אחסון ואריזה

החמצן מסופק במצב צבירה גזי דחוס עד ללחץ של 200 בר, בגלילי פלדה (או אלומיניום) או בסוללות גלילים.
גלילים המיועדים לסקטור הרפואי או התעופתי/נשימתי צבועים בלבן.
גלילים המיועדים לסקטור התעשייתי צבועים בצבע ירוק למלוא גוף הגליל, כאשר הכתף צבועה בלבן.
ברז הגליל, בשני המקרים, הינו מפליז, בעל תבריג זכרי ימני לפי תקן DIN477-9.

לאור רגישות השימוש בחמצן בסקטור הרפואי, קיימת הפרדה מוחלטת בתחנות המילוי בין חמצן טכני תעשייתי
וחמצן רפואי נשימתי, כאשר כל תהליך המילוי של חמצן רפואי מבוקר באופן עקיב עם שימוש במכשירי בקרה
ומדידת מזהמים, תוך הקפדה על נוהל בקרת איכות קשיחה.

במצב צבירה נוזלי, מסופק החמצן במיכלים ניידים או במיכליות.
במקרה בו החמצן הנוזלי מסופק במיכל נייד, הרי המיכל הנייד (מכונה גם דיואר) מובל במשאית ליעדו ובתמורה
מתקבל מיכל ריק וחוזר חלילה. באותו מקרה בו החמצן הנוזלי מסופק במיכלית, אזי המיכלית מרוקנת את
תכולתה למיכל אגירה נייח ייעודי לאחסון חמצן נוזלי.

הובלת גלילי חמצן צריכה להתבצע ע”פ הכללים הרלוונטיים להובלת חומ”ס, שינוע חומר בכמויות העולות
על 500 ליטר מחייב עמידה בכללים המפורטים בחוק שירותי הובלה 1997 ותקנות שירותי הובלה, התשס”א 2001.

הובלת גלילי חמצן ברכבים פרטיים אינה מומלצת, ואם יש הכרח לבצעה אזי מומלץ להקפיד על מספר כללי בטיחות.

 

מאמרים ורקע מקצועי

בקרוב…