טלפון 24/7:

1.700.700.115

maxima_englishbanner

חמצן רפואי

Medical Oxygen,O2

בטיחות 

חמצן הוא מקור החיים, אולם בעת העבודה בחמצן נקי יש להיזהר מקירבה של חומרים דליקים ופציצים החמצן
הוא גז מחמצן ועלול להצית חומרים דליקים וללבות אש קיימת. עלול לגרום גם לכויות קור במגע עם העור
במצב מעובה. על כל שימוש בגז יש להיצמד להוראות הבטיחות הקפדניות לטיפול ואחסון בחומר.

 

נתונים כימיים ופיסיקליים 

תכונות פיסיקליות
• צפיפות גז (ק”ג/מ”ק) 1.354
• צפיפות נוזל (ק”ג/ליטר) 1.141
• מ”ק גז לליטר נוזל 0.854
• משקל מולקולרי(גר’/מול’) 31.999
• טמפ’ ניזול 183°C-

תכונות מיוחדות
• חסר ריח וצבע (במצב נוזלי בצבע כחול בהיר)
• מדליק בקלות חומרים אורגניים

 

שימושים

החמצן הרפואי מיועד בעיקר לנשימה והוא נמצא בשימוש בבתי חולים, אמבולנסים מטוסים וכו’.
מקסימה מדיקל מספקת מערכות חמצן ביתיות

 

מפרטים

בקרוב…

 

הובלה, אחסון ואריזה

החמצן מסופק במצב צבירה גזי דחוס עד ללחץ של 200 בר, בגלילי פלדה (או אלומיניום) או בסוללות גלילים.
גלילים המיועדים לסקטור הרפואי או התעופתי/נשימתי צבועים בלבן. גלילים המיועדים לסקטור התעשייתי
צבועים בצבע ירוק למלוא גוף הגליל, כאשר הכתף צבועה בלבן. ברז הגליל, בשני המקרים, הינו מפליז,
בעל תבריג זכרי ימני לפי תקן DIN477-9.

לאור רגישות השימוש בחמצן בסקטור הרפואי, קיימת הפרדה מוחלטת בתחנות המילוי בין חמצן טכני תעשייתי
וחמצן רפואי נשימתי, כאשר כל תהליך המילוי של חמצן רפואי מבוקר באופן עקיב עם שימוש במכשירי בקרה
ומדידת מזהמים, תוך הקפדה על נוהל בקרת איכות קשיחה .

במצב צבירה נוזלי, מסופק החמצן במיכלים ניידים או במיכליות. במקרה בו החמצן הנוזלי מסופק במיכל נייד,
הרי המיכל הנייד (מכונה גם דיואר) מובל במשאית ליעדו ובתמורה מתקבל מיכל ריק וחוזר חלילה.
באותו מקרה בו החמצן הנוזלי מסופק במיכלית, אזי המיכלית מרוקנת את תכולתה למיכל אגירה נייח ייעודי
לאחסון חמצן נוזלי.

מקסימה מדיקל מספקת גם מערכות חמצן לבית, לחץ כאן להוראות אחסון.

הובלת גלילי חמצן צריכה להתבצע ע”פ הכללים הרלוונטיים להובלת חומ”ס.
הובלת גלילי חמצן ברכבים פרטיים אינה מומלצת, ואם יש הכרח לבצעה אזי מומלץ להקפיד על מספר כללי בטיחות.

 

מאמרים ורקע מקצועי

בקרוב…