זכוכית

תעשיית הזכוכית נעזרת בגזים שונים בתהליכי הייצור, בעיקר חמצן לשיפור בעירה, וחנקן לתהליך הייצור של זכוכית שטוחה.

הידע של מקסימה ושל פרקסאייר יכול לתת מענה לצרכים שונים ומגוונים של לקוחות מענף הזכוכית.

ראו בסרטון להלן: