הסמכות איכות

מקסימה פועלת תחת רשת קפדנית של דרישות והסמכות איכות ומשקיעה בכך משאבים ניכרים. מקסימה קיבלה תו פלטינה” – כאות ההוקרה המוענק לחברות אשר מתחזקות מעל 5 תקנים למערכות ניהוליות. מקסימה מייצרת ומספקת גזים וציוד למטרות רפואיות ולתעשיית המזון ומשקאות. הפעילות הקשורה לציוד ומערכות רפואיות מוסדרת באמצעות תקן ISO 13485 “מערכת ניהול לציוד רפואי”. למקסימה תקן מחמיר של בטיחות במזון: BRC for Food Safety המבוסס על ניהול סיכונים בתחום בטיחות במזון עפ”י מתודולוגיה של HACCP וקיום תנאים תברואתיים במערכי הייצור.

החברה מחזיקה בתקנים וההסכמות הבאים:

• ISO 9001 למערכת ניהול האיכות
• ISO 14001 למערכת ניהול סביבתי
• OHSAS18001 למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
• ISO 13485 למערכת ניהול האיכות בציוד רפואי
• BRC for Food Safety למערכת ניהול בטיחות במזון
• תקן ישראלי 712 לבדיקה תקופתית של גלילי גז מטלטלים
• ISO 27001 לניהול אבטחת מידע