טלפון 24/7:

1.700.700.115

oxygen

גזים תעשייתים

הליום

Helium, He

בטיחות 

ההליום הוא היסוד השני הכי נפוץ ביקום אחרי המימן. הליום הוא גז חסר צבע וריח ובעל קיבול חום סגולי
גבוה מאוד.
ניתן להתייחס לכלל הסיכונים הקשורים בהליום ב”כרטיס החירום” של הגז (MSDS).

נתונים כימיים ופיסיקליים 

תכונות פיסיקליות
• צפיפות גז (ק”ג/מ”ק) 0.169
• צפיפות נוזל (ק”ג/ליטר) 0.125
• מ”ק גז לליטר נוזל (מ”ק/ליטר) 0.748
• משקל מולקולרי (גר’/מול’) 4.003
• טמפ’ ניזול 269°C-

תכונות מיוחדות
• גז אציל
• חסר ריח וצבע
• חומר אינרטי

 

שימושים

שימושים עיקריים לגז ההליום:
• גז מגן בתעשיית התעופה והאלקטרוניקה
• מטאורולוגיה (הפרחת צפלין)
• מכשור אנליטי
• ריתוך
• צלילות עומק(כתערובת עם חמצן)
• לאיתור דליפות
• כמרכיב עיקרי בתערובות לייזר
• הליום להפרחת בלונים

הליום כנוזל:
• קירור המגנט במכשירי MRI ו- NMR

מפרטים

מפרטי הליום דחוס

הובלה, אחסון ואריזה

הליום היינו הגז הקל ביותר מבין הגזים האינרטיים. הגז היינו חסר ריח, צבע וטעם.
ההליום מסופק הן בצורת גז דחוס בלחץ גבוה, והן בנוזל בטמפ’ נמוכה מאוד.

יש לטפל בגז זה כפי שמטפלים בכל גז שאיננו רעיל אך בלחץ גבוה. טיפול מיוחד חייב לקבל הליום נוזלי שבמגע
שלו עם העור עלול לגרום לכוויות קשות.
התאמה לחומרים אחרים – הגז איננו מגיב כימית ולכן רוב החומרים המסחריים יתאימו לשימוש עם גז זה.
סוגי מארזים:
גלילים – בלחצים של 150/200 בר. בגדלים של 40/50 ליטר.
סוללות גלילים – בנות 6, 12, 24 ו- 30 גלילים.
מיכלים ניידים – בתכולה של 100, 250 ו – 500 ליטר.

הגלילים משונעים באמצעות רכב מתאים ובו הפרדה בין הנהג לתא המטען ועליהם להיות קשורים היטב.
את הגלילים יש לשנע בעמידה בלבד כשלראשם מוברג כובע המגן על ברז הגליל.

שינוע חומר בכמויות העולות על 500 ליטר מחייב עמידה בכללים המפורטים בחוק שירותי הובלה 1997
ותקנות שירותי הובלה, התשס”א 2001.

 

מאמרים ורקע מקצועי

בקרוב…