בטיחות

החברה רואה בבטיחות ערך עליון ושמה את הניהול והבקרה על הבטיחות בראש סדר העדיפויות הן בתפעול השוטף והן בניהול ברמה הבכירה. לשם כך נערכות הדרכות בטיחות רבות, החברה משתתפת בכנסי בטיחות של תעשיית הגז העולמית, וברשותה צוות מנהלים ועובדים המוקדשים לתחום זה. ברשות החברה צוות חירום לאירועי בטיחות והיא עומדת בכול דרישות התקנים והרגולציה בישראל בתחומים אלה.