טלפון 24/7:

1.700.700.115

atarei_yetzur

אתרי יצור ואיחסון

אשדוד – מפעל הפרדת האוויר הגדול ביותר בישראל החל לפעול באשדוד ב-2010 והוקם בהשקעה של כמה מאות מיליוני שקלים. מפעל זה הוא בעל כושר יצור נומינלי של כ-250 טון חמצן ליום, והוא מייצר חמצן, חנקן וארגון. המפעל מחובר ללקוחות מרכזיים באזור, באמצעות קווי צנרת של חמצן וחנקן. באתר אשדוד ממוקמת גם תחנת האחסון והדחיסה של ההליום, שקולטת הליום נוזלי המיובא בדרך הים, ומכינה אותו למשלוח ללקוחות, תחנת דחיסה לגז בגלילים, ותחנת יצור לקח יבש.
חוות מכלי האחסון באשדוד היא מהגדולות בישראל וכוללת מכלי ענק לגזים המרכזיים, אשר משפרים את יתירות העבודה של החברה. משרדי הנהלת החברה ממוקמים אף הם באשדוד .

נאות חובב – מפעל הפרדת האוויר הגדול העיקרי הנוסף של החברה ממוקם באזור התעשייה נאות חובב מדרום לבאר שבע והחל לפעול ב-1999. מפעל הפרדת האוויר בנאות חובב הוא בעל כושר יצור נומינלי של כ-100 טון חמצן ליום, והוא מייצר חמצן, חנקן וארגון. המפעל מחובר ללקוחות רבים בנאות חובב באמצעות קווי צנרת של חמצן וחנקן.
בנאות חובב ממוקמת גם מבדקת הגלילים של מקסימה, תחנת דחיסה לגלילים ומרכז הסיוע הטכני.
חוות מכלי האחסון בנאות חובב היא מהגדולות בישראל וכוללת מכלי ענק לגזים המרכזיים, וביניהם שלושה מכלי ענק לפחמן דו-חמצני.

מישור רותם – מפעל יצור הפחמן הדו-חמצני של מקסימה נמצא במישור רותם. המפעל הוא למעשה תשלובת של שלושה תתי מפעלים שהוקמו בשלבים ובהשקעות כבדות, בין השנים 2008 ל-2015. למפעל זה כושר יצור נומינלי של כ-150 טון ליום והוא הגדול מסוגו בישראל. המפעל מייצר פחמן דו חמצני באיכויות מזון ומשקאות והוא בעל הסמכות ISBT, BRC, קוקה-קולה ופפסי.
במישור רותם ממוקמת גם מעבדת הפחמן הדו-חמצני של החברה, שהיא הגדולה והמשוכללת מסוגה בישראל, כוללת מכשירי בדיקה מתוחכמים ביותר, והקמתה הסתיימה ב-2015, בהשקעה של מיליוני שקלים.
חוות מכלי האחסון לפחמן דו-חמצני במישור רותם היא הגדולה מסוגה בישראל וכוללת שורה של מכלי ענק בגדלים שונים המקנים יתירות גדולה.