טלפון 24/7:

1.700.700.115

environment

איכות הסביבה

מגזר איכות הסביבה המתפתח נעזר בגזים לשיפור תהליכי טיהור וטיפול בשפכים ומזהמים. חמצן ואוזון הם חלק בלתי נפרד מאגני חמצון רבים, ומשפרים את היעילות ביחס לשימוש באוויר. כמו כן ניתן לטפל בבוצה על-ידי תהליכים עתירי חמצן.

בנוסף לכל מקסימה מהווה בעצמה חברה המסייעת לאיכות הסביבה בזכות מפעלי הפחמן הדו-חמצני שלה, שמונעים פליטות לאטמוספירה ותחת זאת אוספים ומטהרים את הפחמן הדו-חמצני הנפלט ממפעלי תעשיה בדרום הארץ, והופכים אותו למוצר באיכות גבוהה לשימושים מגוונים.

להורדה - טיפול בבוצה על-ידי אוזון:

להורדה - טיפול בשפכים בתעשיית החלב:

להורדה - טיפול בשפכים בתעשיית הנייר:

להורדה - טיפול בשפכים בתעשיית הבשר:

להורדה - טיהור שפכים בענף הנפט: