אבטחת מידע

מקסימה מאמצת בזאת את התקן לניהול אבטחת מידע ISO 27001 במטרה להבטיח רמת אבטחת מידע שתאפשר לה להוביל ולשרת את לקוחותיה.

הצהרת מדיניות אבטחת מידע